Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel SPŠ SE vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání Elektrotechnika (26-41-M/01) – ŠVP Elektromobilita a alternativní pohony. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna 20. 5. na webu školy a v DIPSY. V rámci přijímacího řízení budou přijímáni 2 žáci/žákyně.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky), přihlášku mohou podat výhradně uchazeči, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Kritéria přijímacího řízení 2024/2025 – 2. kolo

Termíny 2. kola

  • 20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých oborech vzdělání
  • do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola
  • 18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
  • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky