Výborný úspěch Martina Krause

Náš žák Martin Kraus ze 4. EB získal na Mistrovství Evropy rádiem řízených modelů zlatou medaili.

Prohlédněte si reportáž s Martinem z Jihočeské televize.

Martinovi gratulujeme a přejeme další úspěchy.