Vstupní testy 1. ročníků v Britském centru JU (19. a 20. září, 11. října 2023)

Ve spolupráci s Britským centrem JU si naši žáci i letos vyzkoušeli vstupní testy z anglického jazyka.

Žáci 1. ročníků absolvovali ve dnech 19. září (1.EM, 1.ER), 20. září (1.EE, 1.S) a 11. října (zbývající žáci, kteří se nemohli zúčastnit předchozích termínů) vstupní testy z anglického jazyka ve spolupráci s Britským centrem JU. Testy zahrnovaly dvě části – poslechový subtest a Use of English.

Tato metoda testování umožňuje našim vyučujícím angličtiny lépe identifikovat znalosti žáků, které si přinesli ze základních škol, a přizpůsobit jim výuku. Věříme, že výsledky nejen odhalí aktuální úroveň našich prváků, ale také poskytnou cenné informace pro další vzdělávací kroky.

(Mgr. Tomáš Rolínek)