Verona – Erasmus+ mobility (20.–25. listopadu 2022)

Díky vítězství v programátorské soutěži T-Profi (Talenty pro firmy) měl tým SPŠSE (ve složení Ondřej Kříž, Tomáš Mácha, Vojtěch Kodat a Dominik Cigánek) možnost zavítat do italské Verony.

Exkurze se uskutečnila v rámci programu Erasmus+ mobility a díky spolupráci naší školy s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., v Českých Budějovicích.

Žáci si prošli všechna krásná místa ve Veroně a zároveň se seznámili s vrstevníky z ostatních zemí. V rámci stáže, která nesla název „Innovation“, žáci dále navštívili například Hospodářskou komoru ve Veroně, Stem Club 311 nebo inkubátor ve městě Rovigo.

Stáž se všem žákům velmi líbila – odnesli si z ní nejen nové poznatky a zkušenosti, ale seznámili se i se spoustou nových zajímavých lidí.