Úspěšnost našich maturantů

V pondělí 7. 6. 2021 zveřejnil CERMAT výsledky společné části maturitní zkoušky, dopadli jsme opět nadprůměrně.

Níže uvádíme úspěšnost našich maturantů u povinných zkoušek v porovnání s průměrnou úspěšností všech maturujících.

Považujeme to za potvrzení kvality našich žáků i pedagogů a ocenění jejich přístupu ke vzdělávání nejen v období distanční výuky.

 

ČJ

M

AJ

SPŠ SE

99 %

86 %

100 %

Průměr ČR

95 %

83 %

93 %