Úspěšnost našich maturantů u didaktických testů

Dle výsledků, které publikoval CERMAT, byla letos neúspěšnost v českém i anglickém jazyce vyšší než v roce 2021, naopak v matematice se ale žáci výrazně zlepšili.

Naši studenti dopadli v rámci společné části maturitní zkoušky i v letošním školním roce nadprůměrně. Didaktický test z češtiny úspěšně zvládlo 96 ze 101 žáků, z angličtiny 59 z 61 žáků a v matematice obstáli dokonce všichni, tj. 40 žáků. 

  ČJ M AJ
Naši studenti 95 % 100 % 96,7 %
Průměr ČR 90,6 % 89,9 % 93,6 %

Opět se tedy potvrdila kvalita práce našich pedagogů a píle našich studentů. 

Více informací k celorepublikovým výsledkům didaktických testů najdete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.