Úspěšnost našich maturantů u didaktických testů (školní rok 2023/2024)

Naše škola vykazuje dlouhodobě velmi dobré výsledky u didaktických testů. V letošním školním roce naši studenti dokonce dosáhli 100% úspešnosti.

Z českého jazyka a literatury skládalo didaktický test celkem 92 maturantů, z matematiky 40 a z anglického jazyka 52 studentů – všichni uspěli. V rámci nepovinných zkoušek 7 studentů úspěšně zvládlo nepovinný test z matematiky a rovněž 7 studentů DT z rozšiřující matematiky.

Opět se tedy potvrdila kvalita práce našich pedagogů a píle našich studentů. 

Porovnání úspěšnosti našich studentů s celorepublikovým průměrem (započteny jsou pouze povinné předměty)

 ČJMAAJ
Naši studenti100 %100 %100 %
Průměr ČR97,2 %95,1 %96,4 %

Dle údajů publikovaných společností CERMAT klesla letos neúspěšnost u didatického testu z českého jazyka a literatury (5,9 % v loňském roce; 2,8 % v letošním roce), neúspěšnost u didaktického testu z matematiky rovněž klesla (12,3 % v loňském roce; 4,9 % v letošním roce), ale u didaktického testu z angličtiny naopak neúspěšnost vzrostla (2,9 % v loňském roce; 3,6 % v letošním roce).

Od roku 2015 roste v rámci celé České republiky zájem o skládání didaktického testu z anglického jazyka oproti matematice. Na naší škole skládalo didaktický test z matematiky 40 maturantů (43,5 %) a didaktický test z angličtiny 52 maturujících (56,5 %). V rámci celé České republiky se k didaktickému testu z matematiky přihlásilo celkem 13 705 studentů (18,1 %) a k didaktickému testu z angličtiny celkem 60 082 maturantů (79,5 %).

Více informací k celorepublikovým výsledkům didaktických testů (včetně zajímavých grafů) najdete na webových stránkách společnosti Cermat.

(Mgr. Mirka Kováříková)