Úspěšnost našich maturantů u didaktických testů (školní rok 2022/2023)

Úspěšnost našich maturantů u didaktických testů (školní rok 2022/2023)

Dle výsledků, které publikoval CERMAT, byla letos celková neúspěšnost v českém i anglickém jazyce nižší než v roce 2021/2022, naopak v matematice byla vyšší.  

Naši studenti dopadli v rámci společné části maturitní zkoušky i v letošním školním roce nadprůměrně. Didaktický test z češtiny úspěšně zvládlo 95 z 97 maturantů, z matematiky 55 z 59 studentů (2 neúspěšní maturanti ale měli matematiku jako nepovinný předmět) a v angličtině obstáli dokonce všichni, tj. všech 46 studentů (přičemž 6 z nich mělo angličtinu jako nepovinný předmět).

Porovnání úspěšnosti našich studentů s celorepublikovým průměrem (započteny jsou pouze povinné předměty)

 

ČJ

MA

AJ

Naši studenti

97,9 %

96,5 %

100 %

Průměr ČR

94,1 %

87,6 %

97,1 %

Opět se tedy potvrdila kvalita práce našich pedagogů a píle našich studentů. 

Další zajímavou informací je výběr mezi matematikou a cizím jazykem. Obecně lze říci, že obliba matematiky klesá. Letos si ji ze 73 306 prvomaturantů zvolilo 12 696 z nich, tj. pouhých 17,3 %. Na naší škole si ale matematiku vybralo 58,8 % studentů.

Více informací k celorepublikovým výsledkům didaktických testů najdete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání