Úspěchy našich absolventů

Čtyři absolventi naší školy, konkrétně Zdeněk Frána, Jiří Krych, Luboš Polančík a Svatoslav Tošner, získali významné ocenění – Cenu děkana FEL Západočeské univerzity v Plzni.

Tato cena dokazuje, že studium na naší škole je výbornou průpravou do budoucna.  

Slova děkana FEL ZČU si můžete přečíst zde.

Oceněným studentům srdečně gratulujeme!