Upřesňující informace k předávání maturitních vysvědčení

lavnostního předávání maturitních vysvědčení v posluchárně v pátek 18.6.2021 se může zúčastnit i veřejnost (rodiče, přátelé ....).

Je nutné dodržet platná epidemiologická nařízení, včetně povinnosti prokázat se při příchodu do budovy školy platným potvrzením o negativním testu, prodělané nemoci, prodělaném očkováním či čestným prohlášením.