Středoškolská odborná činnost (SOČ) – krajské kolo (28. dubna 2022)

I v letošním roce se naše škola zúčastnila projektu Středoškolská odborná činnost (SOČ) pod gescí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Do soutěže byli nominováni dva studenti čtvrtých ročníků ze strojního i elektrotechnického oboru.

V oboru č. 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace obsadil náš student Daniel Jaroš 1. místo s prací Návrh a realizace autonomního systému sběru a odesílání dat řízeného s Raspberry Pi pod vedením Ing. Zdeňka Vyhnala a Ing. Jana Janouda. Daniel postupuje do republikového kola, které se koná 10.–12. června 2022. Gratulujeme!

V oboru č. 18. informatika obsadil Karol Nový páté místo s prací Programování mobilní aplikace pomocí frameworkeru Flutter.

V oboru č. 9. strojnictví, hutnictví, doprava a průmyslový design obsadil Tadeáš Kadlec šesté místo s prací Návrh dvoustupňové převodovky s čelními ozubenými koly a přímými zuby.

Komisi v oboru č. 10, tj. elektrotechnika obsadili učitelé ze středních odborných škol Jihočeského kraje. Za SPŠSE byl do komise nominován Ing. Bohuslav Schandl. Všem našim studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Všechny události