Exkurze 12. a 13. dubna 2022

Ve dnech 12. a 13. dubna 2022 probíhaly na SPŠSE přijímací zkoušky. Maturitní ročníky měly běžnou výuku, ale pro ostatní ročníky byl vymyšlen speciální program.

12. dubna navštívili žáci tříd 1.SA a 1.SB českobudějovickou Hvězdárnu a planetárium. Třída 3.EA se vydala na exkurzi do rozvodny Kočín. Zbylé třídy (1.EA, 1.EB, 2.SA, 2.SB, 2.EA, 2.EB, 3.EB, 3.SA a 3.SB) vyrazily do kina Kotva a zhlédly filmovou verzi díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce.

13. dubna psala část žáků 4. ročníků maturitní sloh z angličtiny. Pro 1., 2. a 3. ročníky byl opět připraven náhradní program plný zajímavých exkurzí. Třída 1.EA navštívila firmu Robert Bosch, spol. s r. o., třída 1.EB českobudějovickou Hvězdárnu a planetárium, žáci 1.SA vyrazili do strojírenské firmy AGRIO MZS s. r. o. sídlící v Mříči a žáci 1.SB do firmy Vladimír Trojan, ve které pracují i dva naši učitelé. Třída 2.EA zavítala do firmy ENGEL CZ, s. r. o. a žáci třídy 2.EB si prohlédli provoz teplárny v Českých Budějovicích (Teplárna České Budějovice, a. s.). Kousek za České Budějovice se vydala třída 2.SA, která navštívila firmu JČC Strojní dílny, s. r. o. sídlící v obci Homole. Další strojařská třída, tedy 2.SB, měla možnost projít si českobudějovickou firmu Mosled, s. r. o. Žákům třídy 3.EA byly ukázány možnosti chytré domácnosti v předváděcím centru společnosti Loxone, s. r. o. Pro třídu 3.EB byla naplánována exkurze do firmy EGE, spol. s r. o. a pro třídu 3.SA do strojírenské firmy Nástrojárna CB, s. r. o. Žák třídy 3.SB Jan Hlaváček, který má pilotní zkoušky na větroně, domluvil pro své spolužáky exkurzi na letišti Hosín.

Podrobnější informace k jednotlivým akcím si můžete přečíst zde.

Všechny události