Týden vědy na Jaderce 2019 na FJFI ČVUT v Praze

Ve dnech 16. až 21.6. 2019 jsem se zúčastnil akce Týden vědy na Jaderce 2019 na FJFI ČVUT v Praze.

Téměř celou dobu jsme trávili na fakultě, kde jsme buď byli na nejrůznějších odborných přednáškách, nebo jsme vypracovávali naše projekty. V mém projektu jsem se věnoval sondovému měření plazmatu na tokamaku GOLEM, což je školní termonukleární reaktor. Také jsme absolvovali exkurzi na Fyzikální ústav AV ČR, kde nás provázeli vysoce vzdělaní vědci. Během posledních dvou dnů probíhalo prezentování jednotlivých projektů. Na závěr bych rád poděkoval Ing. Vojtěchu Svobodovi a Ing. Kateřině Jirákové za skvělou organizace celého týdne. 

Více foto z akce najdete zde.

Lukáš Hejna