Týden vědy na Jaderce (18.–23. června 2023)

Týden vědy na Jaderce je akce pro středoškoláky a studenty druhého stupně gymnázia, kteří si chtějí na vlastní kůži vyzkoušet vědecko-výzkumnou práci. Za naši školu se účastnili Lucie Beránková, Matěj Kopeček, Denis Majrich a Miroslav Sojka (ze třídy 2.EB).

Od 18. 6. do 23. 6. jsme prožili Týden vědy na Jaderce. Akci pořádala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT. V neděli jsme absolvovali vědecké přednášky např. o termojaderné fúzi, teorii her atd. Následně probíhalo dobývaní pevnosti Břehyard, kde jsme museli řešit různé matematické, vědecké a logické úlohy. Cílem bylo seznámit se s ostatními účastníky a spolupracovat v týmu.

V pondělí naše ráno začalo prací na námi zvolených miniprojektech (Rozpoznávání gest pomocí NVIDIA Jetson nano – Majrich, Sojka; 2D a 3D grafika pod pokličkou = vědecké modelování v programu Blender – Beránková; Filtrování signálu s vysokým šumem – Kopeček). Poté jsme si poslechli přednášku o vědeckých prezentacích pro nováčky. Součástí večerního programu bylo i vyhlášení výsledků soutěže pevnost Břehyard, kde jsme získali krásné ceny.

V úterý pokračovala práce na miniprojektech: finalizace, příprava prezentací a sborníkových příspěvků.

Středeční ráno jsme absolvovali přednášky v angličtině na téma „O všem rozhoduje představivost“ a „Úvod do vědecké komunikace“. Odpoledne jsme byli na námi vybraných exkurzích (Laboratoř urychlovače Van de Graaff, Simulátor řízení leteckého provozu ESCAPE-Light, Laboratoř nanoskopie a optické charakterizace materiálů), po kterých následovala diskusní party na různá vědecká témata.

Ve čtvrtek probíhaly prezentace jednotlivých miniprojektů a jako večerní zábavu jsme měli připravené Kasino.

Prezentace pokračovaly i v pátek dopoledne. Na závěr jsme si poslechli proslovy pana děkana a organizátorů akce.

e8b32333bdf0cef0782f5d301eca97b0432f40b4 - Týden vědy na Jaderce (18.–23. června 2023)

e4bd777ab365d9a805502fc38dd3457e138166a9 - Týden vědy na Jaderce (18.–23. června 2023)

d6ae45963cc47e95e1b412588546f79b4cc7317c - Týden vědy na Jaderce (18.–23. června 2023)