Třídní schůzky

Dne 10. 4. 2019 od 16:00 hodin se konají třídní schůzky pro všechny ročníky.

Schůzka zástupců tříd SRPŠ se koná od 15:15 hodin ve sborovně školy.