Testování žáků 4. ročníků před didaktickými testy a před praktickou a ústní maturitou

Testování maturantů na covid před didaktickými testy proběhne již v pátek 21. května (v kmenové třídě, před předáním vysvědčení).

Dále maturantům doporučujeme, aby dorazili na testování vždy v pátek před maturitní zkouškou (do učebny č. 4/č. 23). 28. května by se tedy měli nechat otestovat všichni žáci přihlášení k praktické maturitě; 4. června žáci tříd 4. SA a 4. EA11. června žáci tříd 4. EB a 4. SB. Naším cílem je předejít případným problémům při testování maturantů v den konání maturitních zkoušek.