T-Profi: slavnostní setkání soutěžního týmu EGE s vedením obou škol a Jihočeské hospodářské komory (21. června 2024)

Dne 21. 6. 2024 se v prostorách SPŠ SE v Dukelské ulici setkali účastníci soutěže T-Profi s pracovníky EGE, spol. s r. o., Jihočeské hospodářské komory a se zástupci obou škol. Jihočeský tým EGE získal 2. místo na 8. republikovém finále, které probíhalo v Praze od 17. do 18. 6. 2024.

Společného setkání se účastnil celý tým, tedy žáci SPŠ SE Dukelská 13, ZŠ Dukelská 11, jejich pedagogové Hana Holá, DiS., a Ing. Lubomír Krejsa a také kapitán týmu Ing. Jan Srbený ze společnosti EGE, spol. s r. o.

Na úvod zástupce ředitele naší školy Mgr. Václav Chochol všechny přivítal, poděkoval studentům a žákům za vzornou reprezentaci svých škol a za ochotu věnovat svůj volný čas přípravě na tuto soutěž. Pak předal slovo řediteli ZŠ Dukelská 11, Mgr. Zdeňkovi Hniličkovi, který také poděkoval celému týmu za předvedený výkon. Následně v obdobném duchu hovořili i další přítomní na tomto slavnostním setkání. Ředitel JHK, Ing. Luděk Keist, předal žákům a studentům vedle poděkování za vzornou reprezentaci kraje navíc i voucher na setkání s odborníkem ve výuce podle vlastního výběru.

Závěrem vedení obou škol vysoce ohodnotilo dobrou spolupráci obou školních ústavů a představilo plán pro příští roky, kdy se bude výuka ve vyšších ročnících na ZŠ Dukelská přímo rozšiřovat o vyučování elektrotechniky s podporou SPŠ SE.

(Ing. Lubomír Krejsa)