Studentské prezidentské volby – 2. kolo – 18. 1. 2023 – výsledky

Dne 18. 1. 2023 se na naší škole, stejně jako na mnoha dalších v republice, konalo 2. kolo Studentských prezidentských voleb.

Jednalo se o aktivitu organizovanou v rámci výuky ZSV. Cílem bylo u studentů, mnohdy budoucích prvovoličů, podpořit aktivní a zodpovědný přístup k občanství a seznámit je, za pomoci jejich vlastní zkušenosti, s volebním systémem České republiky.

Ve druhém kole voleb měli studenti možnost přijít do volební místnosti (studovny) a zvolit jednoho ze dvou prezidentských kandidátů. Celkem se k volbám dostavilo 153 studentů. Dvě třídy nebyly ve škole přítomny, vracely se zrovna z lyžařského kurzu.

Na prvním místě se u voličů z řad studentek a studentů SPŠ SE umístil, stejně jako v prvním kole voleb, Petr Pavel, a to se 116 hlasy. Andrej Babiš skončil s 20 hlasy druhý. Sedmnáct odevzdaných volebních lístků bylo neplatných.

Zde si můžete porovnat výsledky naší školy s ostatními zapojenými školami v republice: https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb.

Kandidát Počet hlasů Počet v %
Petr Pavel

116

75,82
Andrej Babiš 20 13,07