Student 3. ročníku na semináři a v Poslanecké sněmovně

Student 3. ročníku na semináři a v Poslanecké sněmovně

Dne 17. 5. 2023 se zástupce třídy 3.EB zúčastnil semináře na téma Parlament a parlamentarismus konaného v Informačním středisku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na Malostranském náměstí v Praze.

Seminář byl rozdělený do 4 částí. V každé části vystoupil jiný přednášející. Na úvod byl účastníkům promítnut krátký animovaný film, který vysvětlil funkci Parlamentu České republiky.

V první části vystoupil PhDr. Petr Valenta, Ph.D., který povídal o historii parlamentu ČR a následně objasnil termíny jako parlamentarismus a bikameralismus. Jako druhý přednášel Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D., který sdělil několik informací o systému voleb do obou komor a o problematice stranicko-politického systému. Třetí v pořadí vystoupil JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., jenž vysvětlil legislativní proces v České republice. Posledním vystupujícím se stala JUDr. Jana Francová, která vysvětlila funkci Evropského parlamentu a význam ČR v Evropské unii.

Na závěr byla možnost navštívit tzv. galerii v Poslanecké sněmovně, ze které bylo vidět zasedání vlády.

Pro potřeby školního webu zaznamenal student 3. ročníku, který se akce zúčastnil.

c633e60200df43e3986ab6e6b8efcdcb8ea0d9d1 - Student 3. ročníku na semináři a v Poslanecké sněmovně