Student 3. ročníku na Radě mladších

Dne 20. 11. 2023 se v Kruhovém sálu Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci Rady mladších konala 10. Meziškolní studentská konference. Součástí programu bylo i vystoupení našeho studenta 3. ročníku, Martina Felendy.

Celý projekt se koná pod záštitou a s podporou MŠMT, Center duševního zdraví, krajských úřadů hejtmanů a odborných organizací. V Českých Budějovicích účastníci zhlédli celkem 17 studentských prezentací. Nechyběly ani vstupy odborníků. Akce byla rozdělena do 4 bloků: Jinakost, menšinový stres, stigmatizace LGBT+; Umělá inteligence, jak nám může pomoci a jaká jsou její rizika; Nebezpečí kyberprostoru, poplašné zprávy a dezinformace; Moje vlastní zkušenost s duševními obtížemi, nebo zkušenost z mého okolí. Po každém bloku následovala diskuze moderovaná odborníky.

Náš student Martin Felenda vystoupil v prvním boku jako druhý v pořadí a přítomným představil svůj vlastní pohled na problémy LGBTQ+ komunity, který zohledňuje nejen načerpané teoretické poznatky, ale i vlastní zkušenosti jeho vrstevníků a přátel. Věnoval se tématům stigmatizace, stresu a strachu a také možným příčinám vzniku některých názorů na LGBTQ+ komunitu. V závěru své prezentace nastínil možná řešení a nutná opatření, která by mohla pomoci výrazně zlepšit postavení této komunity ve společnosti.

Celá konference byla velice přínosná. Dala účastníkům i diskutujícím možnost vystoupit a vyjádřit své názory i postřehy týkající se mnoha kladů i záporů dnešní moderní doby.

(Mgr. Pavlína Šustrová)