SROVNÁVACÍ TESTY – český jazyk a literatura, anglický jazyk a matematika

V posledním týdnu výuky proběhly na naší škole srovnávací testy ze všeobecných maturitních předmětů - českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky.

Testy byly v letošním roce zkušební, v dalších letech budou psány pravidelně. Testy psali žáci 1.-3. ročníků. Úlohy vytvořili vyučující daných předmětů v souladu s výstupy ŠVP a testy sledovaly vedle všeobecných znalostí zj. témata daného ročníku (ČJL a AJ). V matematice proběhly srovnávací testy jak v prvním, tak druhém pololetí.
V českém jazyce a literatuře testy odpovídaly zadání didaktického testu k maturitě, testy poukázaly na to, že žáci s tímto typem zadání neumí dostatečně pracovat. Také bylo zjištěno, že žáci mají největší problém v práci s texty, zj. srovnávání textu.
V anglickém jazyce se ukázaly v některých třídách rozdíly ve skupinách, nejlépe byla hodnocena třída 2.EA, nejhůře třídy 2.EB, 3EB, 2.SA.
V matematice byl v některých třídách propastný rozdíl mezi průměrem v prvním a v druhém pololetí (zj. 3. ročníky), a to nejspíše proto, že test za 2. pololetí nijak neovlivňoval výslednou známku.
U většiny žáků se bohužel ukazuje malá motivace pro vlastní srovnání, ukázání dovedností a znalostí napříč zmíněnými předměty.

ae7dcddc7de986a5056fc33cb7298037d8e59442 - SROVNÁVACÍ TESTY – český jazyk a literatura, anglický jazyk a matematika