SPŠ strojní a elektrotechnická nabízí přípravu na JPZ

Pro žáky 9. tříd, kteří by chtěli studovat od dalšího školního roku na SPŠ SE, nabízí naši vyučující českého jazyka a matematiky přípravu k jednotné přijímací zkoušce.

Letos se bude jednat o 3 prezenční semináře a přijímací zkoušky nanečisto.

Žáci díky účasti mohou poznat jednotlivé učitele, ale také prostředí školy. Jednotlivé semináře budou obsahovat napsání krátkého didaktického testu, jehož odpovědi přítomní vyučující bezprostředně poté rozeberou a vysvětlí.

Termíny:

– Středa 25. 10. 2023: 13:45-14:45 MA a 15:00-16:00 ČJL

– Středa 29. 11. 2023: 13:45-14:45 ČJL a 15:00-16:00 MA

– Středa 17. 1. 2024: 13:45-14:45 MA a 15:00-16:00 ČJL

Prezenční semináře jsou zdarma. Formulář pro přihlášení na prezenční semináře zde: přihláška na prezenční semináře.

Škola bude pořádat také “Přijímačky nanečisto”. Ve středu 7. 2.2024 bude zadán hodinový test z českého jazyka a literatury (poté bude následovat Den otevřených dveří). A o týden později, ve středu 14. 2. 2024, bude připraven test z matematiky. Časy, přesnější informace a formulář pro přihlášení zveřejníme po posledním semináři, tedy v polovině ledna 2024.

Pirprava na JPZ - SPŠ strojní a elektrotechnická nabízí přípravu na JPZ