Sportovní den (20. června 2024)

Dne 20. 6. 2024 se uskuteční 3. ročník Sportovního dne. Soutěžit se bude v následujících disciplínách: discgolf, streetball, fotbal, nohejbal, volejbal, piškvorky, frisbee, badminton, pétanque a přetahování lana. Každé disciplíny se může zúčastnit pouze jedno družstvo z dané třídy. Disciplíny jsou průběžně bodovány (1. místo = 5 bodů, 2. místo = 3 body, 3. místo = 1. bod); jednotlivé třídy se nemusí zapojit do všech disciplín.

Sraz žáků s příslušným dozorem bude v 8:00 před školou (pokud dozor neurčí jinak), poté se všichni společně vypraví do Stromovky (sraz na fotbalovém hřišti v 8:20), kde bude akce v 8:30 zahájena.

Sportu zdar!