Sportovně-turistický kurz tříd 3.EA a 3.SB (29. května–2. června 2023)

Sportovně-turistický kurz tříd 3.EA a 3.SB (29. května–2. června 2023)

V období ústních maturit se třetí ročníky naší školy (tentokrát třídy 3.EA a 3.SB) již tradičně zúčastnily cyklokurzu. Pro letošní rok a roky následující se forma a název kurzu změnily na sportovně-turistický kurz. Abychom dostáli názvu kurzu, na programu byla cyklistika, pěší turistika i vodní turistika.

Kurzu na břehu lipenského jezera se v termínu 29. 5.–2. 6. 2023 zúčastnilo celkem 46 žáků a čtyři členové pedagogického dozoru. Kurz jsme odstartovali v pondělí 29. 5. v 11:00 na českobudějovickém vlakovém nádraží, kde na nás čekal posílený spoj s vagónem určeným na přepravu kol. Po příjezdu do tábora „Jezero“ nás čekal prvotní výcvik na lodích typu C2. Žáci si postupně osvojili základy ovládání plavidla, a tak se poté mohli vypravit na krátkou plavbu v blízkosti loděnice našeho tábora.

Druhý den nás čekal přesun lodí do nedaleké Pěkné, kde jsme započali splutí horního toku Vltavy. Žáci se na místo určení, za doprovodu učitelského sboru, dopravili pomocí vlaku po ose Nová Pec – Pěkná. Po zhruba čtyřhodinové plavbě napříč první zónou Národního parku Šumava (včetně přestávky na jídlo) jsme dorazili zpět do tábora. Po večeři jsme udělali přípravy na středeční výšlap na kolech – proběhl výcvik pohybu na místních komunikacích a zásady bezpečnosti na nich.

Třetí den byl tedy ve znamení celodenního výletu v sedle kola. Žáci byli rozděleni do dvou výkonnostních skupin. První parta se vydala směr Stožec, kde cestou navštívila Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu. Druhá skupina vyrazila na cestu okolo celé lipenské přehrady. Až na pár defektů se oběma skupinám úspěšně podařilo dorazit do cíle.

Následující den byl v plánu výstup na nejvyšší bod Šumavy. Žáci – vybaveni obědovými balíčky – hned po snídani vyrazili směr Plešné jezero. Náročný výstup zvládli všichni bravurně a po obědové pauze na břehu Plešného jezera se nemalá skupina žáků rozhodla pokračovat v dalším výstupu. Zbylí žáci se pomalu obrátili k cestě do tábora. Odvážná skupina svůj výstup směřovala z pravé strany Plešného jezera na památník Adalberta Stiftera a dále pak až na vrchol Plechý. Odměnou jim pak byl nádherný výhled a nespočet selfie fotografií. Večer jsme poseděli u táborového ohně a za doprovodu harmoniky jsme si opekli buřty. Tímto příjemným zpestřením jsme tak společně oslavili Mezinárodní den dětí.

Poslední den kurzu vyrazili milovníci cyklistiky na závěrečnou krátkou vyjížďku a pro zbytek žáků byly v plánu sportovní hry na pláži s využitím místní loděnice. Početná skupina cyklistů vyrazila hned po snídani a zbytek účastníků se přesunul na lipenskou pláž. Po obědě nás čekal už jen poslední úkol – uklidit celý tábor a připravit se k odjezdu.

Sportovně-turistický kurz třetích ročníků proběhl bez jakýchkoliv problémů. Počasí jsme měli objednané, takže nás nepřekvapilo, že jsme měli po celý pobyt slunečno bez mráčku. Jídlo bylo výborné a zázemí celého tábora na vysoké úrovni. Z toho důvodu máme na příští rok již zamluvené stejné podmínky i pro další třetí ročníky.

Vedoucí kurzu Mgr. Radek Mach děkuje všem členům pedagogického sboru i externím pracovníkům za výborně odvedenou práci. Poděkování patří rovněž všem zúčastněným žákům, kteří ke kurzu přistoupili příkladně, a bylo tudíž radostí je provést celými pěti dny sportovních výkonů. Sportu zdar!

b0a9e58253bc4d924603a52cb14cc44e9d7efd29 - Sportovně-turistický kurz tříd 3.EA a 3.SB (29. května–2. června 2023)

9dc29251cd4d59f682dd2ee05de823f730f19da0 - Sportovně-turistický kurz tříd 3.EA a 3.SB (29. května–2. června 2023)

97181a11db11efce363b2cf57dcbae0ae9976037 - Sportovně-turistický kurz tříd 3.EA a 3.SB (29. května–2. června 2023)