Soutěžní workshop Základy elektrotechniky

Dne 11. 12. 2019 uspořádala naše škola soutěžní workshop Základy elektrotechniky pro žáky základních škol.

Zájem o tuto akci byl velký a bylo pro nás milým překvapením, že z možných patnácti míst bylo pět obsazeno děvčaty. Úkolem pro účastníky bylo sestavit elektronickou stavebnici ve dvou stupních obtížnosti, ve stanoveném časovém limitu. Jednalo se o blikající vánoční hvězdu a sirénu. Sestavené funkční obvody účastníkům zůstaly.

Na začátku workshopu jsme vysvětlili základní principy sestavování a funkce obvodů a základní pravidla osazování a pájení plošných spojů. Výhodou bylo, že všichni účastnící měli již nějaké zkušenosti z oboru elektroniky. Patrně největším problémem pro některé soutěžící bylo pájení, protože to vyžaduje určitou praxi. Nejlepší výsledky dosahovali právě ti žáci, kteří navštěvují pravidelně kroužky elektroniky.

Na prvním místě se umístil Petr Eliška ze ZŠ Lišov, který byl schopen sestavit obě stavebnice před časovým limitem. Na závěr workshopu jsme vyhodnotili nejlepší práce účastníků. Prvních pět nejlepších bude ještě na jaře 2020 pozváno do naší školy a odměněno věcnými cenami.

Všichni účastníci dostali závěrem drobné dárky od naší školy. Věříme, že tento workshop pomůže v případném rozhodování o budoucím zaměření studia po ukončení základní školy a zvýší zájem o technické vzdělávání.

Soutěžní workshop byl podpořen dotačním programem Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, prioritní oblast  – konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce.

Těšíme se na podobnou účast a zájem žáků na dalších soutěžních workshopech, které budeme pořádat v lednu a únoru.

3d69368458fc5a29ae1568588a781e46adc66151 - Soutěžní workshop Základy elektrotechniky

Na prvních místech se umístili:

Petr Liška ZŠ Lišov

Kristýna Kochtová ZŠ Máj

Tobiáš Brodec ZŠ L. Kuby

Matěj Kopeček ZŠ Pohůrecká

Ondřej Lounek ZŠ L. Kuby  

                                                                                               

Ing. Václav Jilek, MBA (lektor workshopu)