Soutěž Talenty pro firmy 2019

Jako každý rok, tak i letos se naše škola účastnila soutěže Talenty pro firmy.

Akce se odehrála 7. 11. 2019 od rána až do pozdních odpoledních hodin a konala se na českobudějovickém výstavišti v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo. V roli kapitána týmu se opět představil Mgr. Radovan Vik ze společnosti EGE. Členové týmu byli vybráni z naší Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a ze sousední Základní školy Dukelská. Za barvy průmyslovky soutěžili Robin Franěk, David Pražák a Jan Semerád.

faec901c2b3be7cf90bc700f914b2d4cf14f23d9 - Soutěž Talenty pro firmy 2019

Cílem soutěže bylo v daném čase sestavit ze stavebnice Merkur předem neznámé zařízení a tomuto zařízení ještě vdechnout život, vše v časové tísni třech hodin. Srdce zařízení, mikropočítač BBC Micro:bit, měli za úkol naprogramovat právě naši středoškolští studenti. Snažení 12 týmů z Čech a Rakouska hodnotila komise, která průběžně sledovala rostoucí stroje na pracovních stolech. Hlavními hodnotícími kritérii byla spolupráce celého týmu a přesnost sestavení modelu automaticky ovládaných vrat.

eb1ca775448019dc7a888bbcf2941cfac6729be4 - Soutěž Talenty pro firmy 2019

Závěry hodnotící komise formou vyhlášení pořadí umístění jednotlivých týmů probíhalo v sousedním pavilonu jako součást hlavního doprovodného programu výstavy. Dva týmy z Rakouska byly hodnoceny samostatně a každý z týmů, ať z české, nebo rakouské strany hranice, byl odměněn potleskem publika, uznáním ostatních týmů a věcnými odměnami.

Vrátím-li se konkrétně k týmu EGE, první výkřiky radosti byly spojeny s vyhlášením desátého místa: „Jóóó, nejsme to my!!!“ J. Nadšení, výkřiky radosti a úsměvy od ucha k uchu celého týmu pod soutěžním číslem sedm trvaly až do vyhlášení šestého místa! Dík Vám všem!

 

Ing. Jan Tůma