Soutěž Roboti@FSI – celorepublikové finále za účasti našich studentů (26. ledna 2024)

V pátek 26. 1. 2024 se vydal tým naší školy na celorepublikové finále soutěže Roboti@FSI, které hostila Fakulta strojního inženýrství VUT Brno.

Tým ve složení Jáchym Cirhan, Martin Felenda, Matěj Kopeček a Jan Jacob Steringa (třída 3.EA) postoupil do celorepublikového finále na základě předchozího vyřazovacího kola, kdy tým studentů musel v časovém limitu vytvořit program pro orientaci a činnost vozidla v definovaném prostoru.

Úkolem každého týmu bylo sestavit vozidlo, které v určeném sektoru hracího pole postaví v časovém limitu co nejvíce kostek domina – jednu po druhé – na jejich nejmenší hranu.

Čtvercová hrací plocha byla rozdělena na čtyři sektory a každý z týmu dostal v jednom ze čtyř kol jeden náhodně přidělený sektor. Na stavbu kostek domina byl čas 2 minuty. Současně bylo ale možné přejet do sousedního sektoru a povalit tam kostky soupeře. Za každou vlastní postavenou, ale i povalenou kostku soupeře byl přidělen bod.

Náš tým postavil vozidlo a částečně se mu ho podařilo otestovat. Pak nás ale postihl řetězec problémů. Nejprve se nám vybily baterie pohánějící vozidlo a jeho řídicí jednotku s uloženým programem. Nové baterie nebyly ihned k dispozici a řídicí program vozidla se smazal. Poté zase nebylo možné program hned nahrát, protože přidělený počítač si stáhl aktualizace, které instaloval, a pak se i restartoval.

Do prvního kola jsme tedy šli bez řídicího programu. Ve druhém a třetím kole již bylo naše řešení funkční. Současně došlo v průběhu k úpravě programu – jeden tým totiž využil nejasnosti v pravidlech a zaměřil se pouze na porážení kostek soupeřů a jejich vozidel, aniž by se snažil o postavení vlastních kostek. Proto jsme program upravili tak, aby naše vozidlo v posledním kole hájilo svým tělem postavené kostky domina. To se plně osvědčilo, ale ztráta z prvního kola se již dohnat nedala.             

Tým školy nakonec obsadil krásné 4. místo.

Studenti vedle zajímavých věcných cen, které převzali z rukou děkana FSI, obdrželi i jednu velmi užitečnou nehmotnou cenu – v případě zájmu o studium na FSI budou přijati ke studiu bez přijímacích zkoušek.

(Ing. Lubomír Krejsa)