Soutěž Merkur Challenge (16. listopadu 2021)

Po covidové přestávce v loňském roce se letos – pod záštitou Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně – opět konala týmová soutěž Merkur Challenge. SPŠSE se této soutěže zúčastnila již popáté.

Z naší školy se do soutěže přihlásily dva tříčlenné týmy a zvolily si zadání „Závod se sluncem“ a „Autonomní dopravní prostředek“. První zadání se zabývá využitím slunečních článků na pohon kolejového vozidla, druhé orientací v prostoru pomocí ultrazvukových snímačů. Jednotlivá zadání jsou po mechanické stránce založena na stavebnici Merkur a po stránce elektrotechnické na platformě Arduino.

Letošní ročník měl – oproti předešlým letům – poměrně svižné tempo, jelikož byly vynechány úvodní a závěrečné projevy. Vlastní soutěž probíhala ve velice soustředěné atmosféře. Naše týmy se umístily na čtvrtém (zadání „Závod se sluncem“) a šestém místě („Autonomní prostředek“).

Obě zadání si naši žáci vybrali letos poprvé, a proto jsme soutěž vnímali spíše jako prostor k získávání zkušeností. Věříme, že se zúčastníme i následujícího ročníku a třeba se umístíme i na předních příčkách výsledkové listiny.

Více informací o soutěži najdete na stránkách FEKT VUT

fd2d26dff200f5555696ec940106d193d2aa12be - Soutěž Merkur Challenge (16. listopadu 2021)43af21a72560c84687303279e138a156ff3fd4e7 - Soutěž Merkur Challenge (16. listopadu 2021)