Soutěž HAXAGON Skirmish Czech Republic (24.–31. května 2024)

Ve dnech 24.–31. 5. 2024 probíhalo online krajské kolo soutěže HAXAGON Skirmish Czech Republic, ve kterém běžela časomíra 168 hodin neúprosně bez zastavení. Na této soutěži nás reprezentovali žáci z 1.ER, jmenovitě Josef Ignác Franta, Štěpán Latislav a David Janošťák.

Chlapci pojali soutěž týmově, což nebylo v rozporu s pravidly, a podařilo se jim – často i proti starším soupeřům – dosáhnout krásného výsledku. V rámci Jihočeského kraje obsadili 32. až 34. místo, v republikovém pořadí pak 123. až 125. místo z celkového počtu 1 141 soutěžících. Byť nás reprezentovala pouze trojice žáků (pravidla hodnocení nás znevýhodnila oproti školám, které reprezentovalo více soutěžících), podařilo se jim naši školu dostat v obou kategoriích do TOP 10 v Jihočeském kraji. V kategorii „Nejaktivnější škola“ jsme obsadili 7. místo a v kategorii „Nejúspěšnější škola“ 9. místo. V Jihočeském kraji se tohoto klání prověřujícího znalosti a dovednosti zaměřené na testování kybernetické bezpečnosti účastnilo celkem 25 škol. V celorepublikovém srovnání jsme si také nevedli špatně – v kategorii „Nejaktivnější škola“ jsme obsadili 43. místo a v kategorii „Nejúspěšnější škola“ pak 73. místo z celkového počtu 224 škol.

Jmenovaným žákům gratulujeme k výborným výsledkům! Poděkování patří rovněž vedení školy, které umožnilo využívání počítačové učebny pro potřeby soutěže do podvečerních hodin.

(Bc. Jan Petrásek)