Slavnostní předání motivačních stipendií (24. června 2022)

24. června proběhlo v posluchárně školy slavnostní předání motivačních stipendií, která jsou udělována díky partnerovi naší školy – firmě ČEPS, a. s.

Celkem bylo uděleno 25 stipendií (za příkladnou práci v hodině, výborné studijní výsledky, účast na soutěžích atd.). Všem oceněným žákům srdečně gratulujeme!