Školní výlet pro první ročníky 1.-3. 9. 2021

Ve dnech 1.9.2021 až 3.9.2021 se noví studenti prvního ročníku zúčastnili školního výletu k nádrži Lipno.

Místem pobytu se stejně jako v červnu stal hotel Swing na Radslavi. Hlavním cílem výletu bylo umožnit rychlejší vzájemné seznámení všech žáků v každé jednotlivé třídě. Program byl pestrý, každá třída absolvovala společný čas při hrách a soutěžích, ale byl vytvořen i prostor pro volný čas. Společné chvíle byly doplněny informacemi o škole, ale i besedou o tom, jak se efektivně učit. 

Ve středu 1.9. 2021 se žáci po příchodu do školy testovali na covid-19, následně došlo ke školení bezpečného chování na výletě a v 10.00 h třídy odjížděly k Lipnu. Program ve středu probíhal v okolí ubytování a byl zaměřen na sociometrické hry. 

Na čtvrtek byl naplánovaný pro každou třídu výlet. Jedna parta byla v Horní Plané, další v okolí Bližné, dvě třídy putovaly na Stožeckou kapli. “Ráno jsme jeli vlakem do Černého Kříže, odtud po turistické trase na Stožeckou kapli a dále do Stožce. Zde jsme opět nastoupili do vlaku a vrátili se zpět do Černé v Pošumaví. Celé putování bylo proloženo několika soutěžemi,” shrnul Ing. Petr Kroupa, třídní učitel 1.SB. 

V pátek byly dokončované sociometrické hry a 1.EA finalizovala Tygří svět každého studenta. Na závěr, při hodnocení, žáci kladně hodnotili zj. připravenost akce, že pro ně byla taková akce organizována a že se tak mohli lehkým, neformálním způsobem poznat. Jako naprosto geniální nápad označili žáci jmenovky, které měl každý při putování na tričku.

Výběr aktivit, her či soutěží je plně v kompetenci zúčastněných učitelů SPŠ SE.  Přítomni byli třídní učitelé Ing. Kroupa, Ing. Čejka, Mgr. Hána a Mgr. Požárek.  Organizační a sportovní program měl pod svým vedením Mgr. Bican, zdravotní dozor měl PaedDr. Vacík a jako další kolegové se kurzu plnohodnotně a aktivně zúčastnili Mgr. Rolínek, Mgr. Reitingerová a Bc. Bumbová, kteří se seznámili příjemnou formou s novými studenty a částí pedagogického sboru.  

3ca697845acb22f407d5e050b0fa0e73839ac64a - Školní výlet pro první ročníky 1.-3. 9. 20218c0088e3d32c67966a356d3e6c285b8f501f0383 - Školní výlet pro první ročníky 1.-3. 9. 2021ceafd9316c5fb87c4556ca658cd36311a3946fab - Školní výlet pro první ročníky 1.-3. 9. 20219cc3b2a5b4753affad91587751dedbccc4307b13 - Školní výlet pro první ročníky 1.-3. 9. 2021