Školní výlet pro 1. ročníky

Ve dnech 21.–23. června se žáci 1. ročníků zúčastní výletu do Černé v Pošumaví.

Cílem je stmelení kolektivu, na programu jsou sportovní hry (zajišťují tělocvikáři) a různé poznávací a vědomostní hry (zajišťují třídní učitelé).