ŠKOLNÍ ROČNÍKOVÉ TESTY – PRŮMĚRY TŘÍD 

Každoročně se na naší škole píšou srovnávací ročníkové testy ze všeobecných maturitních předmětů, které připravují samotní vyučující. Žáci píšou test z matematiky na začátku 2. pololetí, z češtiny a angličtiny na konci druhého pololetí. Testy byly letos zadané potřetí.

V předmětu český jazyk a literatura jsou výsledky vcelku očekávané, a to zejména ve 2. a 3. ročníku. Výsledky tříd odpovídají celkovým hodnocením v předmětu. Překvapením je jistě výsledek třídy 1.EM, protože jinak je hodnocení třídy v předmětu o dost horší. Otázkou do dalšího ročníku je, zda nepsat tyto testy ve stejnou hodinu pro všechny třídy v ročníku. Horší výsledky druhých ročníků jsou dané těžším testem. Všechny testy jsou koncipované jako didaktické testy k maturitě (převládají uzavřené úlohy, 2 úlohy na odpověď A/N a 5 úloh otevřených). Otázky jsou připravené z probírané látky v daném ročníku. Napříč ročníky dělá žákům problém mluvnice, kterou mají zvládat bez problémů ze základní školy, protože byla u JPZ. Test potvrdil nižší čtenářskou gramotnost (opět ve všech ročnících), kdy si žáci špatně přečtou otázku, domýšlí text, který se nevyskytuje. Se všemi problémy se pracuje v hodinách ČJL.  

Test z matematiky se píše na začátku druhého pololetí s obsahem za první pololetí. Studenti mají několik variant testů s uzavřenými úlohami. Testy jsou koncipovány jako maturitní. Studenti jsou hodnoceni známkou. Před samotným testem řeší studenti s vyučujícím cvičný test, který je obdobou samotného testu. Ve většině tříd výsledky korespondují se znalostmi a výsledky dané třídy. Nadprůměrných výsledků dosáhly třídy 3.EA a 3.EB. Od prvního pololetí došlo k výraznějšímu zhoršení u třídy 1.EM. Naopak ve všech druhých ročnících došlo ke zlepšení. 

V předmětu anglický jazyk jsou testy připravovány z výukového materiálů probíraných lekcí jednotlivých ročníků, nejsou však pouze zaškrtávací varianty, ale převážná většina otázek je koncipovaných jako doplňovací, s čímž měli někteří studenti větší problémy než s variantou “multiple choice”. Znamená to v dalších letech se více soustředit na otevřené odpovědi, tvorbu vět apod. než jen pouhý výběr jedné z již připravených odpovědí. V jednotlivých ročnících byly patrné problémy s určitými gramatickými jevy (přítomný čas prostý x průběhový, použití členů, modální slovesa, rozdíly v předpřítomnosti a minulosti, podmínková souvětí), na které je potřeba se následně zaměřit. Testy byly stejné pro všechny třídy v daném ročníku, ale nebyly započítávány do hodnocení. Důvodem byla snaha vyvarovat se opisování a zjišťování správných odpovědí od jiných tříd, což splnilo svůj účel. Od příštího roku zkusíme přidat do 3.roč. i několik otázek na znalost odborné terminologie. Největší rozdíly se jeví mezi skupinami ve třídě 1EM a 3SA. 

rocnikove testy - ŠKOLNÍ ROČNÍKOVÉ TESTY – PRŮMĚRY TŘÍD