Školní dílny navštívili žáci z písecké základní školy (18. ledna 2024)

Ve čtvrtek 18. 1. 2024 navštívili naši školu a dílny na vlastní žádost žáci ze Základní školy T. G. Masaryka v Písku. Pod vedením Mgr. Ivana Lavičky a pana Petra Rákose si vyzkoušeli některé strojařské i elektrikářské praktické postupy.

Jednalo se o 15 žáků 9. třídy Základní školy T. G. Masaryka v Písku, jež doprovidla Ing. Vovesná. Žáci byli rozděleni na dvě poloviny. Jedna skupina navštívila pracoviště silnoproudé techniky a pod vedením pana Rákose prováděla fyzické zapojování světelných obvodů. Druhá skupina si na pracovišti zámečna zkusila orýsování obrobku, dále vrtala a pomocí ruční závitové sady řezala do předpřipravených otvorů vnitřní metrický závit M8. Následně na připraveném tyčovém ocelovém materiálu řezala za pomoci kruhové závitové čelisti metrický vnější závit M8.

Po úspěšném zvládnutí těchto úkolů se žáci přesunuli na pracoviště soustružna, kde po krátkém proškolení BOZP prováděli pod dozorem Mgr. Lavičky soustružení vnější válcové plochy. Závěrem žáci během krátké prohlídky naší školy navštívili klíčové učebny SPŠSE, kde jim byly poskytnuty informace a podpůrné materiály o možnostech studia na naší škole.

(Mgr. Ivan Lavička)