Školení nových trendů v senzorové technice

V dubnu 2018 se šest učitelů naší školy se zúčastnilo třídenního školení nových trendů v senzorové technice, které se uskutečnilo v areálu firmy Festo v Praze.

 Po prvním dni, kdy byla probrána teorie, následovaly dva dny, během nichž naši učitelé absolvovali měření na laboratořích, při kterých si vyzkoušeli práci s nejnovějšími kapacitními, indukčními, optickými, akustickými ale i mechanickými senzory a vypracovali šest laboratorních protokolů. V rámci školení jsme se také seznámili s koncepty nejnovějších „stavebnic“ určených pro výuku na laboratořích, a to elektrických i pneumatických, které jsme mohli připojovat k námi proměřovaným senzorům.