Školení a zkouška pro získání osvědčení o odborné způsobilosti dle Zákona č. 250/2021 Sb. pro absolventy oboru elektrotechnika (3. a 5. června 2024)

Všem úspěšným absolventům elektrotechnických oborů naší školy jsme nabídli možnost odborného školení zakončeného zkouškou pro získání osvědčení o odborné způsobilosti dle Zákona č. 250/2021 Sb.

Celkem se přihlásilo 24 studentů, kteří 3. 6. 2024 absolvovali školení a následně 5. 6. složili písemnou i ústní část zkoušky. Účelem zkoušky bylo ověření znalostí z oblasti bezpečnosti práce, pracovních postupů, první pomoci a dalších odborných témat. Jelikož se jednalo o témata, kterým se věnuje odborná část výuky zejména ve 3. a 4. ročníku, studenti byli dobře připraveni a všichni zkoušku úspěšně složili. Obdrželi tak osvědčení, které potvrzuje jejich elektrotechnickou kvalifikaci a umožní jim okamžitě pracovat v oboru jako kvalifikovaný elektrotechnik.

Zkoušejícími byli učitelé odborných předmětů Ing. Jan Steringa a Ing. Jiří Vastl. Zkušební komisi doplnila Jana Fenclová jakožto zapisovatelka.

(Ing. Jan Steringa)