Kontakty

Zde najdete kontaky na vedení školy, provozní zaměstnance a vyučující.

O škole

Historie školy 

Dnešní Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Dukelské ulici byla původně založena v roce 1913 vedením českobudějovické radnice jako německá odborná škola kovorobná. Měla vzdělávat žáky z oblasti jižních Čech a části Horního Rakouska. Po vzniku ČSR přichází i zásadní změny v odborném školství (ve struktuře i zaměření, německé školy zanikají, nebo se slučují).

Budovu školy odkupuje čs. stát a od roku 1923 do počátku 2. světové války měla škola české a německé oddělení pod společnou správou. Byl zde nově zaveden obor strojírenství. Za války byla část české výuky přesunuta do Písku a na dnešní stavební průmyslovku v Resslově ulici. V dnešní Dukelské 13 zůstala pouze německá Staatsgewerkeschule. Po roce 1945 bylo obnoveno vyučování již pouze české mistrovské školy strojnické (dvouroční) a postupným vývojem odborného školství v Československu dospěla škola do dnešní podoby.

Za výrazný lze prohlásit rok 1951, kdy byly otevřeny první dvě nové třídy vyšší průmyslové školy strojnické. Od roku 1953 také třídy oboru elektrotechnického. Začalo tedy studium čtyřleté, ukončené maturitou. Pro velký zájem probíhala v letech 1956 – 1958 za plného provozu přístavba školy – přibyla tělocvična, posluchárna, kabinety, učebny a rozšířil se i prostor dílen.

V současnosti se vyučují v různých variantách 2 stěžejní obory: strojírenství a elektrotechnika. Vše je studium maturitní pro 500 žáků.

Oficiální informace

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Dukelská 260/13, 370 01 České Budějovice

Úřední hodiny: Po, st, pá   8-11 hod, v době hlavních prázdnin út, čt 9-12 hod

  • IČ: 60075970
  • IZO: 060075970
  • RED IZO: 600008207
  • tel.: 386794111
  • fax.: 387312480 
  • url: www.spssecb.cz 
  • email podatelny: skola@spssecb.cz
  • zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650
  • ID datové schránky: 88yr7yh

Pozn.: Škola též přijímá datové dokumenty ve standartních formátech (*.pdf, *.docx, *.xlsx) na běžně používaných nosičích (CD, DVD, USB flash disk). V případě pochybností o vhodnosti použití formátů datových dokumentů a technických parametrů nosičů dat kontaktujte sekretariát školy.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, kdy se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Kde nás najdete

 

Zaměstnanci školy

VEDENÍ ŠKOLY

jméno funkce číslo kabinetu linka e-mail
Koreš Jaroslav Mgr., Ph.D. ředitel školy 1 386 794 115 kores@spssecb.cz
Chochol Václav Mgr. zástupce ředitele 44 386 794 122 chochol@spssecb.cz
Tůma Jan Ing. zástupce ředitele 40 386 794 120 tuma@spssecb.cz
Lavička Ivan Mgr. vedoucí dílen dílny - 16, 17, 19 386 794 141, 386 794 143 lavicka@spssecb.cz
Čalounová Ivana sekretariát, podatelna 2 386 794 111 skola@spssecb.cz

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

jméno funkce číslo kabinetu linka e-mail
Hořejšová Z. Mgr. školní psycholog 77 386 794 127 horejsova@spssecb.cz
Paurová Dana Ing. výchovný poradce, ekonomické předměty 58 B 386 794 124 paurova@spssecb.cz
Rolínek Tomáš Mgr. výchovný poradce, anglický jazyk, ZSV 77 386 794 127 rolinek@spssecb.cz
Šustrová Pavlína Mgr. školní metodik prevence, český jazyk, ZSV 58 B 386 794 124 sustrova@spssecb.cz

VYUČUJÍCÍ

jméno funkce číslo kabinetu linka e-mail
Badal Miloš Ing. strojírenské předměty CNC 386 794 143 badal@spssecb.cz
Belko Alfréd Ing. strojírenské předměty CNC 386 794 143 belko@spssecb.cz
Bican Tomáš Mgr. tělesná výchova 12 386 794 146 bican@spssecb.cz
Bronec Petr Ing. IVT 33 386 794 133 bronec@spssecb.cz
Čejka Jiří Ing., Ph.D. strojírenské předměty 33 386 794 133 jiri.cejka@spssecb.cz
Čejka Vilém Ing. strojírenské předměty 26 386 794 112 cejka@spssecb.cz
Čermák Ludvík Ing. strojírenské předměty 7 386 794 118 cermak@spssecb.cz
Dušek Ivan Mgr.  anglický jazyk 86 386 794 113 dusek@spssecb.cz
Franta Lukáš Ing., Bc., Ph.D. strojírenské předměty 7 386 794 118 franta@spssecb.cz
Fučík Jan Mgr. tělesná výchova 12 386 794 146 fucik@spssecb.cz
Hána Jiří Mgr., Bc. matematika, fyzika, IVT 67 386 794 129 hana@spssecb.cz
Helm Jan Mgr. matematika, IVT 67 386 794 129 helm@spssecb.cz
Kneslík Pavel Mgr. elektrotechnické předměty 26 386 794 112 kneslik@spssecb.cz
Kotrlík Pavel elektrotechnické předměty dílny - sborovna 386 794 143 kotrlik@spssecb.cz
Kováříková Mirka Mgr. český jazyk 58 B 386 794 124 kovarikova@spssecb.cz
Krejsa Lubomír Ing. elektrotechnické předměty 58 A 386 794 123 lubomir.krejsa@spssecb.cz
Krejsa Vladimír Ing. strojírenské předměty 7 386 794 118 vladimir.krejsa@spssecb.cz
Kroneisl Miloslav Ing. elektrotechnické předměty 33 386 794 133 kroneisl@spssecb.cz
Kroupa Petr Ing. strojírenské předměty 7 386 794 118 kroupa@spssecb.cz
Křepelka Jaroslav Ing. elektrotechnické předměty 58 A 386 794 123 krepelka@spssecb.cz
Mach Radek Mgr. tělesná výchova 12 386 794 146 mach@spssecb.cz
Malíková Michaela Mgr. matematika, chemie 66 386 794 130 malikova@spssecb.cz
Mareš Radek Ing. strojírenské předměty 33 386 794 133 mares@spssecb.cz
Marková Daniela Bc. anglický jazyk 76 386 794 126 markova@spssecb.cz
Mikoláš Pavel DiS. strojírenské předměty CNC 386 794 143 mikolas@spssecb.cz
Ohnsorg Petra Mgr. anglický jazyk 86 386 794 113 ohnsorg@spssecb.cz
Petrásek Jan Bc. fyzika, IVT, strojírenské předměty 67 386 794 129 jan.petrasek@spssecb.cz
Petrášek Jan elektrotechnické předměty 58 A 386 794 123 petrasek@spssecb.cz
Petržalová Lud. Mgr. dějepis, český jazyk 58 B 386 794 124 petrzalova@spssecb.cz
Ploch Jiří Mgr. matematika, fyzika 66 386 794 130 ploch@spssecb.cz
Quagliata Giuseppe Bc. anglický jazyk konverzace 76 386 794 126 quagliata@spssecb.cz
Rákos Petr elektro a strojírenské předměty dílny - sborovna 386 794 143 rakos@spssecb.cz
Reitingerová Nikola Mgr. anglický jazyk, tělesná výchova 76 386 794 126 reitingerova@spssecb.cz
Růžička Zdeněk Ing. IVT, elektrotechnické předměty 26 386 794 112 ruzicka@spssecb.cz
Smutný Oldřich Ing. elektrotechnické předměty D24 - PA 386 794 136, 386 794 143 smutny@spssecb.cz
Steringa Jan Ing. elektrotechnické předměty 51 386 794 132 steringa@spssecb.cz
Strnad Stanislav Ing. strojírenské předměty 26 386 794 112 strnad@spssecb.cz
Stropek Stanislav elektro a strojírenské předměty dílny - sborovna 386 794 143 stropek@spssecb.cz
Stuchlý Jaroslav Ing. elektrotechnické předměty 51 386 794 132 stuchly@spssecb.cz
Šimek Petr Ing. elektrotechnické předměty dílny - sborovna 386 794 143 simek@spssecb.cz
Štěrbík Jan Ing. IVT 5 386 794 117 sterbik@spssecb.cz
Šímová Zuzana Bc. mateřská dovolená 67 386 794 129 simova@spssecb.cz
Trojan Aleš Mgr. strojírenské předměty kovárna 386 794 114 atrojan@spssecb.cz
Trojan Zbyněk Ing. strojírenské předměty kovárna 386 794 114 trojan@spssecb.cz
Vastl Jiří Ing. elektrotechnické předměty 51 386 794 132 vastl@spssecb.cz
Vávra Václav Ing., Ph.D. strojírenské předměty 7 386 794 118 vavra@spssecb.cz
Vondráková Michaela Mgr. mateřská dovolená 66 386 794 130 vondrakova@spssecb.cz
Vondrášek Michal Mgr. strojírenské předměty díl. sbor. a kovárna 386 794 143, 386 794 114 vondrasek@spssecb.cz
Vyhnal Zdeněk Ing. elektrotechnické předměty 58 A 386 794 123 vyhnal@spssecb.cz

TECHNICKO - HOSPODÁŘŠTÍ ZAMĚSTNANCI

jméno funkce číslo kabinetu linka e-mail
Fenclová Jana hospodářský úsek 14 386 794 145 fenclova@spssecb.cz
Janečková Pavlína účetní 14 386 794 139 janeckova@spssecb.cz
Kodlová Zuzana administrativní pracovnice, školní pokladna 5 386 794 117 kodlova@spssecb.cz
Richtrová Klára mzdová účetní 3 386 794 116 mzdy@spssecb.cz
Vlášek Pavel školník dílny 386 794 109, 386 794 110  

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

jméno
Boukalová Bohuslava
Gramanová Jaroslava
Nouzová Hana
Pavlíčková Karla
Vosolová Kateřina