Kontakty

Zde najdete kontaky na vedení školy, provozní zaměstnance a vyučující.

O škole

Historie školy 

Dnešní Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Dukelské ulici byla původně založena v roce 1913 vedením českobudějovické radnice jako německá odborná škola kovorobná. Měla vzdělávat žáky z oblasti jižních Čech a části Horního Rakouska. Po vzniku ČSR přichází i zásadní změny v odborném školství (ve struktuře i zaměření, německé školy zanikají, nebo se slučují).

Budovu školy odkupuje čs. stát a od roku 1923 do počátku 2. světové války měla škola české a německé oddělení pod společnou správou. Byl zde nově zaveden obor strojírenství. Za války byla část české výuky přesunuta do Písku a na dnešní stavební průmyslovku v Resslově ulici. V dnešní Dukelské 13 zůstala pouze německá Staatsgewerkeschule. Po roce 1945 bylo obnoveno vyučování již pouze české mistrovské školy strojnické (dvouroční) a postupným vývojem odborného školství v Československu dospěla škola do dnešní podoby.

Za výrazný lze prohlásit rok 1951, kdy byly otevřeny první dvě nové třídy vyšší průmyslové školy strojnické. Od roku 1953 také třídy oboru elektrotechnického. Začalo tedy studium čtyřleté, ukončené maturitou. Pro velký zájem probíhala v letech 1956 – 1958 za plného provozu přístavba školy – přibyla tělocvična, posluchárna, kabinety, učebny a rozšířil se i prostor dílen.

V současnosti se vyučují v různých variantách 2 stěžejní obory: strojírenství a elektrotechnika. Vše je studium maturitní pro 500 žáků.

Oficiální informace

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Dukelská 260/13, 370 01 České Budějovice

Úřední hodiny: Po, st, pá   8-11 hod, v době hlavních prázdnin út, čt 9-12 hod

  • IČ: 60075970
  • IZO: 060075970
  • RED IZO: 600008207
  • tel.: 386794111
  • fax.: 387312480 
  • url: www.spssecb.cz 
  • email podatelny: skola@spssecb.cz
  • zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650
  • ID datové schránky: 88yr7yh

Pozn.: Škola též přijímá datové dokumenty ve standartních formátech (*.pdf, *.docx, *.xlsx) na běžně používaných nosičích (CD, DVD, USB flash disk). V případě pochybností o vhodnosti použití formátů datových dokumentů a technických parametrů nosičů dat kontaktujte sekretariát školy.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, kdy se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Kde nás najdete

Vedení školy

Funkce Jméno Telefon E-mail
Ředitel školy Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D. 386 794 115 kores@spssecb.cz
Zástupce ředitele Mgr. Václav Chochol 386 794 122 chochol@spssecb.cz
Zástupce ředitele Ing. Jan Tůma 386 794 120 tuma@spssecb.cz
Vedoucí dílen Mgr. Ivan Lavička 386 794 143 lavicka@spssecb.cz
Výchovní poradci Ing. Dana Paurová, Mgr. Tomáš Rolínek 386 794 124126

paurova@spssecb.cz,

rolinek@spssecb.cz

Sekretariát, podatelna Ivana Čalounová 386 794 111 skola@spssecb.cz
Hospodářský úsek Jana Fenclová 386 794 145 fenclova@spssecb.cz
Účetní Pavlína Janečková 386 794 139 janeckova@spssecb.cz
Mzdová účetní Klára Richtrová 386 794 116 mzdy@spssecb.cz
Školník Pavel Vlášek 386 794 109110  
Administrativní pracovnice, školní pokladna Zuzana Kodlová 386 794 116127 kodlova@spssecb.cz

Vyučující

Jméno Funkce Číslo kabinetu Telefon E-mail
Badal Miloš Ing. strojírenské předměty dílny 386 794 143 badal@spssecb.cz
Belko Alfréd Ing. strojírenské předměty CNC 386 794 143 belko@spssecb.cz
Beníšek Pavel Ing. Mgr. elektro a strojírenské předměty 33 386 794 133 benisek@spssecb.cz
Bican Tomáš Mgr. tělesná výchova 12 386 794 146 bican@spssecb.cz
Čejka Vilém Ing. strojírenské předměty 82 386 794 138 cejka@spssecb.cz
Čermák Ludvík Ing. strojírenské předměty 7 386 794 118 cermak@spssecb.cz
Dušek Ivan Mgr.  anglický jazyk 86 386 794 113 dusek@spssecb.cz
Franta Lukáš Bc. Ing. Ph.D. strojírenské předměty 26 386 794 112 franta@spssecb.cz
Hána Jiří Mgr. Bc. matematika, fyzika, IVT 67 386 794 129 hana@spssecb.cz
Helm Jan Mgr. matematika, IVT 67 386 794 129 helm@spssecb.cz
Kováříková Mirka Mgr. český jazyk 58B 386 794 124 kovarikova@spssecb.cz
Krejsa Lubomír Ing. elektrotechnické předměty 58A 386 794 123 lubomir.krejsa@spssecb.cz
Krejsa Vladimír Ing. strojírenské předměty 7

386 794 118

vladimir.krejsa@spssecb.cz
Kroneisl Miloslav Ing. elektrotechnické předměty 5 386 794 117 kroneisl@spssecb.cz
Kroupa Petr Ing. strojírenské předměty 7 386 794 118 kroupa@spssecb.cz
Křepelka Jaroslav Ing. elektrotechnické předměty 58A 386 794 123 krepelka@spssecb.cz
Lavička Ivan Mgr. učitel odborných předmětů dílny 386 794 143, 141 lavicka@spssecb.cz
Mach Radek Mgr. tělesná výchova 12 386 794 146 mach@spssecb.cz
Mareš Radek Ing. strojírenské předměty 82 386 794 138 mares@spssecb.cz
Mikoláš Pavel DiS. strojírenské předměty dílny 386 794 143 mikolas@spssecb.cz
Morávková Jana Mgr. matematika, fyzika 66 386 794 130 moravkova@spssecb.cz
Ohnsorg Petra Mgr. anglický jazyk 86 386 794 113 ohnsorg@spssecb.cz
Paurová Dana Ing. ekonomické předměty, výchovný poradce 58B 386 794 124 paurova@spssecb.cz
Pelikánová Kristýna Mgr.       pelikanova@spssecb.cz
Petrášek Jan elektrotechnické předměty 58A 386 794 123 petrasek@spssecb.cz
Petržalová Ludmila Mgr. dějepis, český jazyk 58B 386 794 124 petrzalova@spssecb.cz
Ploch Jiří Mgr. matematika, fyzika 66 386 794 130 ploch@spssecb.cz
Požárek Pavel elektrotechnické předměty dílny 386 794 143 pavel.pozarek@spssecb.cz
Quagliata Giuseppe Bc. anglický jazyk konverzace 76 386 794 126 quagliata@spssecb.cz
Reitingerová Nikola Mgr. anglický jazyk 76 385 794 126 reitingerova@spssecb.cz
Rolínek Tomáš Mgr. anglický jazyk, ZSV, výchovný poradce 76 385 794 126 rolinek@spssecb.cz
Růžička Zdeněk Ing. IVT, elektrotechnické předměty 82 386 794 138 ruzicka@spssecb.cz
Schandl Bohuslav Ing. elektrotechnické předměty 33 386 794 133 schandl@spssecb.cz
Schandlová Alena Ing. elektrotechnické předměty 51 386 794 132 schandlova@spssecb.cz
Smutný Oldřich Ing. elektrotechnické předměty dílny 386 794 136143 smutny@spssecb.cz
Strnad Stanislav Ing. strojírenské předměty 26 386 794 112 strnad@spssecb.cz
Šimek Petr Ing. elektrotechnické předměty dílny 386 794 143 simek@spssecb.cz
Šímová Zuzana Bc. (Bumbová) IVT, koordinátor ICT 67 386 794 129 simova@spssecb.cz
(bumbova@spssecb.cz)
Štěrbík Jan Ing. IVT 5 386 794 117 sterbik@spssecb.cz
Šustrová Pavlína Mgr. český jazyk, ZSV, metodik prevence 58B 386 794 124 sustrova@spssecb.cz
Švec Antonín Ing. elektrotechnické předměty 51 386 794 132 svec@spssecb.cz
Trojan Aleš Mgr. strojírenské předměty dílny 386 794 143 atrojan@spssecb.cz
Trojan Zbyněk Ing. strojírenské předměty dílny 386 794 143 trojan@spssecb.cz
Vastl Jiří Ing. elektrotechnické předměty 51 386 794 132 vastl@spssecb.cz
Vávra Václav Ing. Ph.D. strojírenské předměty 7 386 794 118 vavra@spssecb.cz
Vondráková Michaela Mgr. matematika, chemie 66 386 794 130 vondrakova@spssecb.cz
Vondrášek Michal Mgr. strojírenské předměty dílny 386 794 143 vondrasek@spssecb.cz
Vyhnal Zdeněk Ing. elektrotechnické předměty 58A 386 794 123 vyhnal@spssecb.cz