Absolventi a historie školy

HISTORIE ŠKOLY

Je to až neuvěřitelné, taková známá škola (a nejen v Jihočeském kraji) a nemá téměř žádný soupis svého historického vývoje. Kroniky? Nejsou, vzala je voda v roce 2002… to jsem slyšela několik let. Avšak najednou se dvě kroniky objevily. Ano, jsou jen dvě. Historie od počátků existence do roku 1974 je sepsána ze vzpomínek tehdejších učitelů a ředitelů, ale je to slibný začátek.  

Následně jsme navázali spolupráci se Státním okresním archivem České Budějovice a dostali jsme soupis fondu Vyšší průmyslová škola České Budějovice (1913) 1920-1953. 

A tak už bylo zdrojů více a my je začali pročítat, sepisovat, třídit, spojovat, vyprávět… Zdroje jsou občas neúplné, nepřesné, rozcházejí se… 

Zde budeme postupně zveřejňovat historii školy.  Pokud máte přesnější údaje, můžete mě kontaktovat na petrzalova@spssecb.cz

Mgr. Ludmila Petržalová

Historie SPŠ SE