ŠKOLA OSLAVILA 110 LET

Ve středu 1.11.2023 se uskutečnily oslavy výročí 110 let od zahájení výuky ve staré budově školy v Dukelské ulici. Škola připravila pro absolventy na odpoledne den otevřených dveří s výstavou fotografií. Večer se oslavy přesunuly do DK Metropol, kde si absolventi a učitelé zatančili i zavzpomínali.

Již před polednem se v hale školy, která má stále týž dlaždice jako před 110 lety, seskupovali absolventi školy. Zaznívaly vzpomínky na maturitu před 70 lety! Návštěvníci byli vždy po příchodu do školy přivítáni současnými učitelkami, zapisovali se do pamětní knihy, mohli si zakoupit nový Almanach 110 a následně se pustit do prohlídky školy dle svých preferencí. Škola nabízela prohlídky všech laboratoří, dílen i tříd, kde si někteří poseděli ve “své” lavici. Všude se návštěvníkům věnovali současní učitelé, ale také studenti, kteří předváděli výsledky svého studia. Školou do 17:00 h prošlo na 500 absolventů i rodinných příslušníků.

Od 17:00 h začal v DK Metropol hrát Metroklub Big Band, po půl šesté se na podiu ohlásil moderátor Roman Anděl, který je také absolventem školy a v současné době ho můžeme slyšet na rádiu Kiss v ranní show. Následoval projev ředitele školy Mgr. Jaroslava Koreše, Ph.D. a volná zábava. A tak Ing. Ludvík Čermák roztančil celý parket, absolventi a učitelé byli v družných hovorech plných vzpomínání a připomínání historek. I přesto, že účast byla o dost menší než ve škole, tak si zúčastnění pochvalovali, že právě díky menšímu počtu lidí si pěkně popovídali a zavzpomínali. Ve 22:00 h, kdy setkání končilo, byl plný parket, což dokazovalo radost z akce a její úspěšnost.