Setkání s rodiči ke změně ŠVP

Na rodičovských schůzkách byly projednávány změny školního vzdělávacího programu a změna hodinových dotací Českého jazyka a odborných předmětů.

Ředitel školy a rodiče žáků se shodli na setkání, které proběhne 2. 12. 2019 od 16 hodin v posluchárně školy a na kterém bude otázka změn ŠVP diskutována.