Setkání našich absolventů

Setkání úspěšných bývalých absolventů proběhlo v pátek 4. 9. od 15:30 h ve sborovně naší školy – SPŠ SE Dukelská 13, České Budějovice.

Setkání se zúčastnilo cca 30 bývalých studentů a učitelů.

Videoupoutávka, kterou budeme využívat k propagaci naší školy, začala úvodním slovem ředitele školy. Ukázal, jak celá organizace a natáčení probíhalo, poukázal na současný stav a nastínit naše plány na její rozvoj. Velmi si vážím toho, hodnotil ředitel školy, že toto nám pomohlo s propagací „strojárny“ v Dukelské a pevně věřím, že i díky tomu se nám bude dařit udržovat naši školu stále prestižní a zajímavou a že budeme mít stále absolventy, kteří se ve světě neztratí. Předpokládáme, že toto setkání není poslední a že budeme dále hledat a oslovovat další a další úspěšné absolventy naší školy.

Po úvodním slovu následovala krátká prohlídka školy, dílen, laboratoří a dalších učeben, setkání bylo zakončeno malým pohoštěním a příjemným rozhovorem s vyučujícími.

Ještě jednou všem zúčastněným děkujeme a někdy zase na shledanou. Další fotografie najdete ve fotogalerii.

 

Ing. Bohuslav Schandl