Screeningové testování 22. a 29. listopadu 2021

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci proběhne 22. a 29. listopadu plošné antigenní testování neočkovaných žáků. Další testování bude následně pravděpodobně probíhat každé pondělí.

Testování se netýká očkovaných žáků (14 dní po plně dokončeném očkování) a žáků, kteří prodělali covid-19 (ochranná lhůta platí po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu). Testování proběhne vždy na začátku první vyučovací hodiny (0./1. hodina) v příslušné třídě. Pokud se máte testovat 0. hodinu a dorazíte později, dostavte se na sekretariát školy (testování zajišťuje paní Čalounová). Pokud se máte testovat 1. hodinu a dorazíte později, nebo dorazíte do školy až jiný den, dostavte se na školní dvůr do místnosti bývalé autoškoly (testování zajišťuje paní Krištofová).

Žáci, kteří se mají testovat, odcházejí po příchodu do školy rovnou do příslušné třídy (do šatny si dojdou až po testování). Do té doby, než se potvrdí negativní výsledek testu (kromě okamžiku, kdy žáci odebírají vzorek z nosu), musí mít žáci nasazen respirátor/nanoroušku.

V případě pozitivního testu žák odchází domů (plnoletý žák; žák, který není plnoletý, ale má od rodičů udělen souhlas s odchodem domů). Neplnoletí žáci, kteří nemají udělen souhlas rodičů se samostatným odchodem, vyčkávají příchodu rodičů v izolační místnosti.

Konfirmační PCR test

V případě, že u žáka vyjde pozitivní antigenní test, je třeba výsledek co nejrychleji ověřit konfirmačním PCR testem. Jihočeské nemocnice z tohoto důvodu vyčlenily v pondělí dopoledne (22. a 29. listopadu) a v úterý dopoledne (23. a 30. listopadu) prostor pro rychlé provedení PCR testů. V případě pozitivního antigenního testu je nejdříve nutné, aby zákonní zástupci kontaktovali praktického lékaře pro děti a dorost a požádali o vystavení elektronické žádanky. Až poté se může žák dostavit k provedení PCR testu, popřípadě si může zarezervovat termín. Osoby, které byly s daným žákem v kontaktu, nejprve vyčkávají na výsledek testu; až poté si v případě pozitivního testu zarezervují termín PCR testu.