S 2.EA a 2.EB za technikou i za uměním

Dne 26. 11. 2019 se třídy 2.EA a 2. EB podívaly do Národního technického muzea (NTM) a Národní galerie v Praze.

Exkurze pořádaná češtinářkami si kladla za cíl ukázat studentům jak umění 19. století, jehož se dotýká i literatura probíraná v tomto školním roce, tak také přiblížit expozice Národního technického muzea.

Zdálo by se, že NTM s literaturou příliš nesouvisí, avšak projdeme-li si tamější výstavy, zjistíme, že spojitostí s českou kulturou zde najdeme hned několik – např. báseň F. Š. Lomnického u tandem-tricyklu Centaur, metody odposlouchávání Václava Havla v expozici Technika v diktaturách nebo zmínku o rudolfovském koncertu, který sice neproběhl, ale přesto změnil český underground.

Nutno dodat, že objektem zájmu nebyly jen samotné exponáty, ale také doprovodné informace u nich uvedené, ze kterých studenti vycházeli při vyplňování pracovních listů. Část exkurze tedy byla založena i na práci s textem.

Národní galerie ve Veletržním paláci nabídla mj. výstavu „1796–1918: Umění dlouhého století“, díky které jsme měli možnost zhlédnout slavné i méně známé obrazy tvořené v duchu romantismu, realismu, ale také třeba kubismu či impresionismu. K jednotlivým směrům se budeme vracet i v hodinách českého jazyka a literatury.

Rozeznat v obrazech romantismus od realismu bylo pro leckoho poměrně obtížné. Jeden ze studentů ostatně podotkl: „To, co se mi opravdu líbí, bylo v Národním technickém muzeu. Tomu, co je tady, moc nerozumím.“ I přesto si každý našel několik děl, která ho zaujala. A o to šlo především.

095fcebbb0ce7993b44104083a36715183eeea4d - S 2.EA a 2.EB za technikou i za uměnímae75a04d043f2883d9d30d56dcc76d097f7808bb - S 2.EA a 2.EB za technikou i za uměním1288f7cf5f5ecfab4f668a122553e1b657390a90 - S 2.EA a 2.EB za technikou i za uměním

Další fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

Mgr. Pavlína Šustrová, Mgr. Ludmila Petržalová