Reparáty 4. ročníků 27. a 28.6.2023

Reparáty 4. ročníků 27. a 28.6.2023

Reparáty žáků 4.EB a 4.SA proběhnou ve dnech 27. a 28.6.2023. Jmenný rozpis je vyvěšen na vývěsce suplování a k nahlédnutí v kanceláři školy.