Průvodce vyplněním přihlášky

V textu níže popíšeme častější chyby a také specifika u přihlášky podané na naši školu.

Základní informace k přihlášce a také návod k jejímu vyplnění naleznete na této adrese

  1. Pořadí škol není důležité, určuje jen, kam uchazeč přijde na první a kam na druhý termín přijímacích zkoušek. 
  2. Na prvním i druhém místě může být stejná škola, ale musejí být uvedeny různé obory/ŠVP (školní vzdělávací program). 
  3. Je nutno zaškrtnout, že bude konána jednotná zkouška. 
  4. Je nutno vyplnit jak kód oboru, tak v případě oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika i název ŠVP (detaily v sekci “Obory na našem webu): ​
    • Elektroenergetika a elektrické stroje 
    • Elektromobilita a alternativní pohony 
    • Robotika a řídící technika