Průběh opravné praktické MZ zkoušky a reparátů

Dle aktuálně platných Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, NEbude nutné k opravnému termínu praktické maturitní zkoušky a ke komisionální zkoušce (reparátu) být v respirátoru.

Testování v průběhu prázdnin při účasti na zkouškách také není nařízené. V našem případě je pouze nutné dodržet při zkoušce mezi zkoušeným a zkoušejícím minimálně 2-metrový odstup. Základní hygienická pravidla jako mytí rukou a dostatečný přísun čerstvého vzduchu by měla být samozřejmostí i mimo nařízení Mimořádných opatření. Třídy a toalety jsou vybaveny mýdlem, jednorázovými utěrkami a dezinfekcí rukou ku všeobecnému použití.

26. 8. poběží praktické MZ a reparáty současně, prosíme tedy o klid a ohleduplnost. Praktické poběží především v přízemí – uč.č. 8 , popř. i uč.č. 15.

Dodržujte, prosím, časový rozpis komisionálních zkoušek. Ten obdrželi všichni zúčastnění do školní mailové schránky. Buďte dochvilní! Pokud víte někdo již v tuto chvíli, že se zkoušek nebudete účastnit, oznamte, prosím, tuto skutečnost Vašemu zkoušejícímu nebo vedení školy, nejlépe e-mailem. Komise obvykle čeká ještě 10 minut po začátku zkoušky. Poté je bráno, že se žák na zkoušku nedostavil.

V případě dotazů pište na tuma@spssecb.cz.

Mimořádná opatření: zde a zde.

Všem, co se učili, přejeme pevné nervy, ostatním hodně štěstí!