Prosinec 2022 – Měsíc na téma drogy

V prosinci 2022 byly v rámci měsíce na téma Drogy studentům jednotlivých ročníků distribuovány kromě základních informací o drogách a odkazu na linku pomoci i dva dotazníky, které se daného tématu týkaly. Jednalo se o dotazník Postoje a vnímání rizika užívání drog a dotazník Drogové návyky. Oba se týkaly jak drog legálních, tak i nelegálních a v průběhu ledna 2022 budou vyhodnoceny po jednotlivých ročnících – každý ročník…

V prosinci 2022 byly v rámci měsíce na téma Drogy studentům jednotlivých ročníků distribuovány kromě základních informací o drogách a odkazu na linku pomoci i dva dotazníky, které se daného tématu týkaly.

Jednalo se o dotazník Postoje a vnímání rizika užívání drog a dotazník Drogové návyky. Oba se týkaly jak drog legálních, tak i nelegálních a v průběhu ledna 2022 budou vyhodnoceny po jednotlivých ročnících – každý ročník dostal odkaz na svůj vlastní dotazník.

Cílem dotazníku Postoje a vnímání rizika užívání drog bylo zjistit postoje a vnímání rizik užívání legálních i nelegálních drog u našich studentů a studentek. Cílem dotazníku Drogové návyky bylo zjistit jejich zkušenosti s legálními i nelegálními drogami. Oba dotazníky byly anonymní, jejich vyplňování dobrovolné.

Téma drog se také dle tematického plánu aktuálně probíralo v rámci ZSV1.