Projektový den – Elektroenergetika (21. října 2021)

V rámci Projektového dne se žáci 3.EB zúčastnili přednášky o energetice. Konkrétně se přednáška zaměřovala na princip skladového hospodářství v energetice a jeho specifika vzhledem k nutnosti zajištění provozu v režimu 24/365/30.

Nejprve měli žáci za úkol určit na základě fotografií a krátkých videí z havárií energetické sítě dopad na rozvodnou síť a navrhnout způsob řešení. Pokračovalo se prezentací, ve které byly zmíněny důvody pro aktivaci pohotovostí při haváriích, způsoby výroby energie, ale i jejich dopad na životní prostředí a stabilitu přenosové soustavy v kontextu rizika vzniku blackoutu. Zmíněn byl okamžitý, krátkodobý i dlouhodobý dopad blackoutu. Žáci dále diskutovali s odborníkem o možnostech eliminace dopadu blackoutu, a to konkrétně pomocí opatření provedených v jednotlivých etapách vzniku blackoutu. Na poznatky o blackoutu navázala krátká ukázka týkající se solárních bouří.

Dále se diskutovalo o havárii v jaderné elektrárně Černobyl a v laboratoři č. 6 byla na synchronním generátoru o výkonu 17 kVA provedena doběhová zkouška prováděná v JE Černobyl v okamžiku havárie. Byla tak demonstrována možnost výroby elektrické energie z dobíhajícího generátoru pro pohon čerpadel chlazení primárního okruhu (čerpadla byla v rámci demonstrace nahrazena žárovkou 230V, 60W a paralelně připojeným voltmetrem). Žákům bylo v rámci doběhové zkoušky ukázáno, jak je pomocí změny budícího proudu až do dosažení maximální povolené hodnoty možné stabilizovat výstupní napětí ostrovně pracujícího synchronního generátoru.

Nakonec byli žáci rozděleni do dvou skupin a své znalosti o jednotlivých zdrojích elektrické energie si rozšířili prostřednictvím hry pexeso. Na kartičkách byly znázorněny různé elektrárny a po nalezení správné dvojice se žáci o dané elektrárně dozvěděli různé zajímavosti.

3808f15585434113f06c74ff6e5901de21af7554 - Projektový den – Elektroenergetika (21. října 2021)256a34a7c967054027715bd8333e66b2063b0555 - Projektový den – Elektroenergetika (21. října 2021)