Projektové dny – Polytechnický den (8. října 2021)

V rámci Projektového dne dorazili na naši školu žáci ZŠ Matice školské a zúčastnili se různých tematických seminářů. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj technických dovedností u žáků ZŠ, tj. našich možných budoucích studentů.

Po příjezdu byli žáci rozděleni do menších pracovních skupin, aby mohli postupně navštívit všechny jednotlivé semináře. Každé téma bylo přiděleno jednomu lektorovi, který ho představil jak teoreticky, tak prakticky. 

Prvním stanovištěm bylo broušení a řezání nerostů. Cílem bylo poukázat na rozdílnou hustotu a tvrdost jednotlivých pracovních materiálů dle zásad Mohsovy stupnice tvrdosti. Každý žák si mohl rovněž vyzkoušet leštění na lešticím stroji.

Dále se žáci seznámili s historií elektrotechniky, energetického průmyslu a výroby elektrické energie. Dozvěděli se důležité informace o elektrických obvodech, jejich využití a také o tom, jak se dají změřit. V rámci praktické části si žáci vyzkoušeli zapojování jednoduchých obvodů, samostatně si sestavili plně funkční transformátor a následně ho otestovali v praxi (např. tavení některých kovů).

Na závěr si žáci na počítačích vyzkoušeli práci s moderními grafickými nástroji, konkrétně tvorbu tiskovin, videí, prezentací a příspěvků na sociální sítě (od plakátů přes životopis až po stories na Instagramu). Většina času byla věnována práci v grafickém nástroji Canva. Žáci se učili měnit fonty, pozadí, barvy, styly, přidávat efekty, animace a vlastní obrázky.

6d4b7dcf2747c8731d207a2b6cdd356d92ef9cbc - Projektové dny – Polytechnický den (8. října 2021)4fdd28613e1db0fc25639d95d027256a79917037 - Projektové dny – Polytechnický den (8. října 2021)662009aa87c275edec57aa744b729182e36c214d - Projektové dny – Polytechnický den (8. října 2021)f2a08d3d2a056d91ea359b1e812ccb8acff3ce40 - Projektové dny – Polytechnický den (8. října 2021)