Projektové dny – Polytechnický den (5. ledna 2022)

V rámci Projektového dne dorazili na naši školu žáci ZŠ Dukelská a zúčastnili se různých tematických seminářů. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj technických dovedností u žáků ZŠ, tj. našich možných budoucích studentů.

Po příjezdu byli žáci rozděleni do menších pracovních skupin, aby mohli postupně navštívit všechny jednotlivé semináře. Každé téma bylo přiděleno jednomu lektorovi, který ho představil jak teoreticky, tak prakticky.

Na prvním stanovišti se žáci seznámili s historií elektrotechniky, výroby elektrické energie a energetického průmyslu. Vyzkoušeli si zapojování jednoduchých schémat a samostatně si sestavili transformátor, jehož funkčnost následně otestovali v praxi (např. při tavení kovů).

Dalším stanovištěm bylo virtuální modelování výrobků a strojů na PC. V úvodní části byli žáci seznámeni se základními možnostmi strojírenského CAD systému Solid Edge. Následně si sami vyzkoušeli modelování jednoduchých součástí. Dále se žáci dozvěděli základní informace o možnostech a využití 3D tisku. Vyučující jim ukázal postup zpracování modelů pro tisk, nastavení tiskárny i vlastní tisk. Každý z žáků si odnesl domů tiskový vzorek ze školní 3D tiskárny (např. jednoduchý model domečku, rakety apod.).

Dalším tématem Projektového dne byla elektroenergetika. Prostřednictvím moderních výukových panelů se žáci seznámili se základními poznatky z elektroenergetiky a pomocí modulů si vyzkoušeli sestavit různé části elektrizační soustavy. Za použití softwaru se následně simulovaly a měřily různé provozní stavy.

Poslední zastávkou byl měřicí systém PASCO. Žáci se nejprve seznámili s tímto systémem, včetně softwaru pro měření s ním. Navázalo se teorií o tíhovém zrychlení a zrychlení na nakloněné rovině. Dále se žáci s využitím vozíku PASCO – na základě měření zrychlení vozíku PASCO na různých sklonech nakloněné roviny – pokusili odhadnout hodnotu tíhového zrychlení. Na závěr porovnali vlastní naměřenou hodnotu se skutečnou hodnotou tíhového zrychlení.

2273fa52b9ac909feff31a0af152f03194692c34 - Projektové dny – Polytechnický den (5. ledna 2022)26939dd987dbd80adb9e5b0a288771455c8d0b8f - Projektové dny – Polytechnický den (5. ledna 2022)